Регистрация на компания – гарантиран старт на вашия офис

Posted on: ноември 25th, 2019 by
Comments Disabled
Registration of foundation

Регистрацията на компания е отговорна мисия, с каквото се поставят основите за изцяло нов правен субект. Към тази процедура е нужно реално да се подходи с особено внимание, и ще бъдат избягани евентуални бъдещи неприятности при извършване дейността по предназначение, при нейното нарастване или промяна.


Какъв е редът за регистриране на компания?


● Изборът на самата форма (ЕООД, ООД, ЕТ, АД и др.) е доста деликатен детайл и отличното знание на предимствата и недостатъците на всяка от тях е от определящо важно значение за бъдещето на всяка фирма. При регистрацията на търговската фирма трябва да са взети предвид годишната отчетност, облагането с данъци, осигуровките и начина на контролиране при специфичните правни форми и т.н.;
● За регистрацията на фирма трябва да се съставят редица специфични документации, между които са акта за създаване и протокола (имената на тези много нужни документации са различни при различни правни форми), заявления по образец и лиценз или разрешение, ако естеството на работата го изисква по наредба;
● Ще е нужно да се открие набирателна сметка за началния капитал и да се внесе изискваната от законовата разпоредба част от него;
● Точно преди внасянето на документацията за регистрирането им в Търговския Регистър е наложително да се заплати таксата на държавата;
● Нужните от Агенцията по вписванията декларации трябва да бъдат окомплектовани изчерпателно и да са предоставени по надлежния канален ред, понеже ако има липси, нередности или неточности Агенцията по вписванията ще откаже вписването.

При правилно и красиво писане на документацията вписването в Търговския регистър е бързо (до 3 дни) и без проблеми. Малко след вписването на компанията в АВ документите автоматично се изпращат в Националната Агенция За Приходите.

Помощ от специалист – ключът към сполуката


Опасно е да разчитате напълно на интернет като само един генератор на информация за регистрация на фирма, особено при недобро знание на закона. Свободно движещите се в онлайн порстранството бланки и формуляри, които е нужен да се запълнят, могат да се окажат остарели, неверни или несъвършенни.

Особено доста трябва да се внимава с “готовите документи” при акта за създаване и протокола, тъй като те се явяват “самото ядро” на вашето дружество и бъдещата му дейност. Наемането на специалист за вписването на фирма и плащането на адвокатския му хонорар далеч не е толкова наистина скъпа дейност.

Ще можете да измислите най-правилния вариант за избор на правна форма, когато много внимателно се запознаете с бъдещите си отговорности и права. Екипът, на който се доверите изцяло, ще изготви абсолютно всички необходими документи и ще се погрижи за правилното им вписване в Търговския Регистър. От вашата личност се изисква само подпис, който може да бъде даден и по електронен път чрез сканиране или снимка.


Вписването на фирма е комплексна дейност, която се нуждае от точност и професионализъм. За да сте уверени и спокойни за своята бъдеща активност, не правете компромиси при изграждането на основите й.

Може да научите повече на: развод по взаимно съгласие


Comments are closed.